Nahrávám...
Hlídač insolvence
Obchodní podmínky, Cookies a informace o zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

Internetové stránky Hlidac-insolvence.cz (dále jen “stránka”) provozuje fyzická osoba Martin Rom, IČ: 73483753 (dále jen “provozovatel”)

Provozovatel těchto webových stránek nezaručuje aktuálnost, spolehlivost či aktuálnost uvedených informací. Za škody způsobené užíváním internetové stránky neručí provozovatel, nýbrž uživatel užívající stránku.
Stránka neposkytuje a neprovozuje žádné platebbní metody a nepodílí se na jejich šíření.
Stránka pouze sděluje informace dostupné z veřejných rejstříků za účelem předání informací uživateli stránky.
Odkazy na stránce mohou vést na stránky třetích stran, které nejsou nijak spojené s provozovatelem a samotnou odkazující stránkou. Provozovatel za obsah na odkazovaných stránkách žádným způsobem neručí.
Provozovatel stránky si vyhrazuje veškerá práva na úpravu podmínek a zakázání vstupu návštěvníkům bez udání důvodu. Rovněž provozovatel neručí za stabilitu stránek a jejich dostupnost.
Provozovatel zakazuje šíření obsahu těchto stránek bez jeho předchozího souhlasu.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel těchto webových stránek shromažďuje IP adresy návštěvníků a soubory cookies používané výhradně pro marketingové účely.
Sbírané údaje nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou, kdy je tak nařízeno zákonem.
Údaje mohou být zpracovány pouze osobou pověřenou provozovatelem a jsou shromažďovány na dobu neurčitou.
Sbíraná data není možné spojit s žádnou konkrétní osobou a osobním údajem, pro zakázání cookies je nutné upravit nastavení prohlížeče.
Zároveň uživatel stránky souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
Uživatel portálu má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas s podmínkami
Používáním stránky udělujete souhlas fyzické osobě Martin Rom, IČ: 73483753 se zpracováním těchto osobních údajů: IP adresa, cookies a zadané údaje sloužící pro účely dohledání subjektů ve veřejných rejstřících.

COOKIES

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces registrace s co nejmenšími obtížemi;
při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
pomáhají nám zjistit, které stránky si návštěvníci nejčastěji prohlíží a my tím můžeme službu dále vylepšovat.

Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prvků na stránce
trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat správnou funkci systému
remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o balíčcích kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Kliknutím sem odvoláte souhlas s používáním souborů cookie

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Martin Rom
U Elektrárny 746
252 46 Vrané nad VLtavou
IČ: 73483753
DIČ: nejsem plátce DPH
Kontaktní telefon: +420 604 209 346
E-mail: podpora@hlidac-insolvence.cz, URL: https://www.hlidac-insolvence.cz

K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje potřebujeme pro poskytování služby Sledování insolvence, tedy zejména umožnění vyhledávání v insolvenčním rejstříku, zobrazení veškerých údajů z insolvenčních spisů včetně dokumentů, informování uživatele o vstupu osoby do insolvence a o změnách v insolvenčním spise, a dále umožnění vyhledávání ve veřejném rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a registru plátců DPH a informování uživatele o změnách v těchto rejstřících.

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme na základě nezbytnosti pro účely oprávněného zájmu provozování služby pro informování veřejnosti o konkrétních insolvenčních řízeních, zejména o vstupu insolvenčního dlužníka do insolvence a změnách v insolvenčním spise, a dále pro informování veřejnosti o konkrétních osobách zapsaných ve veřejném rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a registru plátců DPH a o změnách v těchto rejstřících, zejména vstupu do likvidace nebo označení jako nespolehlivého plátce DPH.

Jaké údaje zpracováváme?

O insolvenčních dlužnících zpracováváme tituly, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresu bydliště a údaje z jejich insolvenčních spisů. O insolvenčních správcích zpracováváme jejich tituly, jméno, příjmení, adresu sídla a údaje z jejich insolvenčních spisů. O věřitelích zpracováváme tituly, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresu a údaje z jejich insolvenčních spisů. Z insolvenčních spisů zpracováváme spisovou značku, stav řízení, soud, který řízení vede, insolvenčního správce, insolvenčního dlužníka, přihlášené věřitele a veškeré dokumenty tohoto spisu. O fyzických osobách zapsaných v registru plátců DPH zpracováváme jméno a příjmení, sídlo, DIČ, údaj o nespolehlivém plátci, bankovní účty určené ke zveřejnění a údaj o registraci k DPH.

Odkud osobní údaje čerpáme?

Zdrojem osobních údajů, které zpracováváme, je veřejný insolvenční rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR, veřejný rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR a veřejný registr plátců DPH vedený Generálním finančním ředitelstvím.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje z insolvenčních spisů, veřejného rejstříku a registru plátců DPH, předáváme všem uživatelům služby Hlidac-insolvence.cz, kteří si v této službě spis vyhledají, případně zadají takové parametry monitorování, kterému konkrétní zápis vyhoví.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EU?

Naši uživatelé, kterým osobní údaje předáváme, nejsou ze zemí mimo EU nebo mezinárodních organizací. U zveřejněných údajů (údaje o insolvenčních spisech dlužníků právnických osob) však nejde vyloučit, že je vyhledá a zpracuje osoba ze země mimo EU. Jinak osobní údaje mimo EU a mezinárodním organizacím nepředáváme.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejméně po dobu, po kterou jsou veřejně dostupné v příslušných rejstřících. Poté je na námitku subjektu údajů likvidujeme.

Jaká máte vůči nám práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo
a) nás požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k námi zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abychom Vám poskytli kopii námi zpracovávaných Vašich osobních údajů,
b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně,
c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů,
d) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,
e) vznést námitku proti zpracování,
f) na přenositelnost údajů,
g) podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit např. zasláním e-mailu adresu: podpora@hlidac-insolvence.cz, kde uvedete, co žádáte a proč.
Další podrobnosti k některým Vašim právům uvádíme níže.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?

Nedochází.

O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

Vaše osobní údaje však nevymažeme, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V kterých případech omezíme zpracování osobních údajů?

Na Vaši žádost omezníme zpracování Vašich osobních údajů v případech:
a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Jak konkrétně omezíme zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje po dobu omezení:
a) uchovávat uložené,
b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu,
e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.